Angrois, a estratexia manipuladora do Estado

O Estado ten unha enorme habilidade propagandística, sabe como dirixir a axenda informativa para minimizar os custos políticos distraendo a atención daqueles elementos que levarian a exixirlles responsabilidades.   Ademáis de habilidade os gobernantes dispoñen de moitos cartos, son cartos, que coerción mediante, pasan de ser alleos a ser de manexo propio, son cartos sustraidos…