A convivencia coa Xunta

Ao longo do meu periodo na alcaldía de Tui mantiven un contacto bastante estreito con dirixentes da Xunta, nunca foi certo, como se dixo moito na rúa nos días da moción de censura, que eu xa tiña pactado o meu ingreso no PP nun posto relevante, nen que o PP me sobornara dunha ou doutra…