Sobre o custo da viaxe a Madrid

Un concelleiro da oposición publicou no seu facebook un post no que me acusa de pasar uns gastos desproporcionados con cargo ao Concello derivados da miña viaxe a Madrid do día 7 de Noviembro. Despraceime á capital de España co obxecto de solicitar ao Ministerio de Política Territorial un compromiso para o desentullo da zona…

Desmontando falacias

Tiña tomado a decisión de non opinar moito durante o periodo entre a presentación da moción de censura e a sua votación, pero ante a cantidade de falsedades e sobre todo de medias verdades que se están a dicir, convén que alguén as aclare, senón correse o risco de que moitos cidadáns poidan ser enganados.…

Profunda decepción

Cando o ano 2016 toca ao seu fin e tras ano e medio de exercicio do poder polo novo goberno municipal xa podemos facer valoracións sen temor a estar xulgando sen información, ainda que sempre dentro da subxectividade humana, claro está. A decepción que sentimos en C21 a respeito do novo goberno, o mesmo cuxo…